STERIBAC® kaarsfilter

DrM ontwierp het STERIBAC®-kaarsfilter specifiek voor de farmaceutische, biotech- en voedingsmiddelenindustrie waar GMP moet worden gevolgd. Deze industrieën moeten zich houden aan strikte eisen van regelgevende instanties met betrekking tot deeltjesafscheiding en steriliteit en vereisen betrouwbaar schone en steriele scheidingsstappen van vaste en vloeibare stoffen. Het STERIBAC® filterontwerp is afgeleid van het bekende FUNDABAC® automatische filter dat is toegepast in duizenden toepassingen waarbij het vangen van vaste deeltjes uit vloeistofstromen vereist is en droge cakeafvoer als voordelig wordt beschouwd. De taak van opschalen van vastestof-vloeistofscheidingsprocesstappen in de farmaceutische en bio-procesindustrie moet de verfijning voor programmering combineren die kan worden gevalideerd met de eenvoud van ontwerp en constructie. STERIBAC®-toepassingen omvatten de scheiding van biomassa uit fermentatieslurries, de scheiding van geprecipiteerde vaste stoffen in stroomafwaartse proceslijnen, behandeling met actieve kool van vloeibare productstromen, heterogene katalysatorseparatie van hydrogeneringsreacties, de invanging van celafval van zowel zoogdierlijke als bacteriële cellen, de verwijdering van precipitaten in enzymen en plasma, eiwitfracties, de scheiding van fasen in bloedvervangers, evenals kristalscheiding van injecteerbare antibiotica.